Nå også AdBlue-anlegg på vår fyllestasjon i Flekkefjord
29. Oktober
Da har vi opna vårt første AdBlue-anlegg i Agder Olje AS. Dette er lokalisert i Flekkefjord på vår fyllestasjon der. Adressen er Flikkaveien 1, Flekkefjord. Dette er ope for alle med firmakort frå Agder Olje AS og Jæren Olje AS.
Nye fyllestasjoner i Agder-fylkene
1. Oktober
Agder Olje AS har overtatt drifta av fyllestasjonene på Kvinlog, Feda og Ose. Alle tre stasjonene er åpne for Agder Olje firmakort, Jæren Olje firmakort og bankkort.
Ny dieselstasjon på Tengs med AdBlue anlegg
29. September
Dieselstasjon med blank diesel, farga diesel og AdBlue anlegg på Tengs.
Nye og strengere krav til stasjonær tank
28. November
Myndighetene krever oppsamling for hele tankens volum, i følge Vera Tank sine nettsider, – og stiller større og større krav til tankeier. Minimumskrav er dobbel barriere med dobbelvegg eller annet oppsamlingsarrangement.
Ny fyllestasjon åpnet på Finnøy
14. November
Nå er det mulig å fylle både Blank og Farget Diesel på vår nye fyllestasjon på Finnøy. Fyllestasjonen finner du på Nådå ved LHV.